.

Chiều thứ 5 ngày 6 tháng 3 năm 2014, các tổ chuyên môn trường THCS Nhân Nghĩa tiến hành tổ chức chuyên đề đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

Mục đích của sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học là nhằm phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và năng lực học tập cho học sinh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong trường. Cụ thể là:

- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia quá trình học tập, không có học sinh nào bị bỏ rơi;

- Khuyến khích, tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực thông qua dự giờ minh họa mỗi giáo viên tự rút ra kinh nghiệm để vận dụng trong các giờ dạy của mình.

- Giúp giáo viên tìm các giải pháp trong quá trình dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. Người dự tập trung phân tích hoạt động học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh, phát hiện những khó khăn mà học sinh gặp phải, tìm các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập, mạnh dạn đưa ra những thay đổi, điều chỉnh nội dung, cách dạy cho phù hợp.

- Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, cán bộ quản lí/giáo viên/học sinh với nhân viên trong nhà trường; tạo môi trường “trường học thân thiện, học sinh tích cực”

(Các thầy cô giáo tổ:  Văn - sử - GDCD dự giờ trong tiết dạy minh họa)

 (Các thầy cô giáo tổ: Toán - Lý - công nghệ dự giờ trong tiết dạy minh họa.)


Các thầy cô giáo tổ: SINH - HÓA - ĐỊA trong tiết dạy minh họa của tổ. Người dự giờ đứng ở vị trí thuận lợi để có thể quan sát, ghi chép

Sau khi dự giờ minh họa, các tổ tiến hành rút kinh nghiệm, Giáo viên dạy minh họa chia sẻ về mục tiêu bài học, những ý tưởng mới, những thay đổi, điều chình về nội dung, phương pháp dạy học, những cảm nhận của mình qua giờ học, những điều thỏa mãn và chưa thỏa mãn trong quá trình dạy minh họa. Người dự giờ đưa ra các ý kiến nhận xét góp ý về giờ học theo tinh thần trao đổi, chia sẻ, lắng nghe mang tính xây dựng. Các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào phân tích các hoạt động của học sinh, cùng suy nghĩ tìm ra nguyên nhân vì sao học sinh chưa tích cực tham gia vào các hoạt động học, học chưa kết quả… và đưa ra các biện pháp thay đổi cách thức tổ chức hoạt động học nhằm đạt mục tiêu của bài học, tạo cơ hội học tập cho mọi học sinh, không có học sinh bị “bỏ rơi” trong quá trình học tập. 

Bùi Liển - THCS Nhân Nghĩa


Phòng GD&ĐT Lạc Sơn
17/03/2014

Nội dung khác: